دانشگاه Odlar Yurdu از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی و خصوصی جمهوری آذربایجان است. این موسسه در سال 1995 تأسیس و در سال 1995 به دانشگاه تبدیل شد. دانشجویان داخلی و خارجی می توانند اقدام به تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی اشد و دکترا این دانشگاه نمایند. از جمله شاخه های مختلف تحصیلی ارائه شده در دانشگاه اودلار یوردو می توان به هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی و بازرگانی، زبان و ادبیات، پزشکی و بهداشت، مهندسی و علوم و فناوری اشاره کرد. آدرس سایت این دانشگاه https://www.oyu.edu.az است