دانشگاه های جمهوری آذربایجان

آکادمی موسیقی باکو

آکادمی موسیقی باکو در سال 1920 در شهر باکو تأسیس شده است.

دانشگاه ADA

دانشگاه ADA یا ADA Universiteti در مارس 2006 تاسیس شد.

دانشگاه Odlar Yurdu

دانشگاه Odlar Yurdu از دانشگاه های خصوصی جمهوری آذربایجان است.

آکادمی دریایی دولتی جمهوری آذربایجان

آکادمی دریایی با هدف آموزش پرسنل دریایی ماهر فعالیت خود را آغاز کرد.

دانشگاه خزر

دانشگاه خزر یا Xəzər Universiteti دانشگاه دیگری است که در مقاله معرفی دانشگاه های آذربایجان به آن می پردازیم.

دانشگاه دولتی اقتصاد آذربایجان

دانشگاه دولتی اقتصاد آذربایجان یا Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti، از دانشگاه های دولتی دیگر آذربایجان در شهر باکو است.

دانشگاه دولتی ایالت سومقایت

دانشگاه دولتی ایالت سومقایت Sumgayit یا دانشگاه دولتی Sumgait در سومقایت کشور آذربایجان واقع شده است.

دانشگاه دولتی باکو

دانشگاه دولتی باکو یا Bakı Dövlət Universiteti با نام اختصاری BSU، یکی از دانشگاه دولتی و معتبر آذربایجان است.

دانشگاه آذربایجان

دانشگاه آذربایجان یا AU، یکی از دانشگاه های خصوصی باکو در جمهوری آذربایجان است.

دانشگاه اسلاویک

دانشگاه اسلاویک باکو اختصارا با واژه BSU شناخته می شود از دانشگاه های دولتی باکو در جمهوری آذربایجان است.

دانشگاه اوراسیا باکو

دانشگاه اوراسیا باکو یا Bakı Avrasiya Universiteti، در گروه دانشگاه های خصوصی باکو قرار دارد.

دانشگاه آذربایجان

دانشگاه آذربایجان یا AU، یکی از دانشگاه های خصوصی باکو در جمهوری آذربایجان است.

دانشگاه بین المللی آذربایجان

دانشگاه بین المللی آذربایجان یا Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti، در دسته دانشگاه های خصوصی باکو قرار دارد.

دانشگاه پزشکی آذربایجان

دانشگاه پزشکی آذربایجان یا Azərbaycan Tibb Universiteti، نام رسمی دانشکده پزشکی دولتی کشور جمهوری آذربایجان است.

دانشگاه تکنولوژیک آذربایجان

دانشگاه تکنولوژیک آذربایجان از دیگر دانشگاه های مطرح آذربایجان است که در مقاله معرفی دانشگاه های آذربایجان با آن آشنا می شویم.

دانشگاه دولتی صنعت نفت و صنعت آذربایجان

دانشگاه دولتی صنعت نفت و صنعت آذربایجان یا ASOIU در گذشته‌ آن را آکادمی دولتی نفت آذربایجان می نامیده اند.

دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر آذربایجان

دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر آذربایجان که اختصارا با کلمه ASUCA شناخته می شود، در سال 1923 تأسیس شده است.

دانشگاه دولتی کشاورزی آذربایجان

در ادامه معرفی دانشگاه های آذربایجان می توان به دانشگاه دولتی کشاورزی آذربایجان یا Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti اشاره کرد.

دانشگاه دولتی گنجه

دانشگاه دولتی گنجه یا GDU به طور رسمی تأیید و توسط وزارت آموزش و پرورش آذربایجان مدیریت می شود.

دانشگاه دولتی لنکران

دانشگاه دولتی لنکران که با نام اختصاری LSU هم شناخته می شود، یکی از دانشگاه های دولتی لنکران است.

دانشگاه دولتی نخجوان

دانشگاه دولتی نخجوان یا NSU از جمله دانشگاه های دولتی شهر نخجوان است که در این بخش معرفی دانشگاه های آذربایجان به آن می پردازیم.

دانشگاه زبان های آذربایجان

دانشگاه زبان های آذربایجان یا Azərbaycan Dillər Universiteti از دیگر دانشگاه های دولتی باکو است.

دانشگاه فنی آذربایجان

دانشگاه فنی آذربایجان، جز دانشگاه های دولتی و تخصصی آذربایجان در حوزه مهندسی است.

دانشگاه فرانسوی آذربایجان

دانشگاه فرانسوی آذربایجان به عنوان پروژه مشترک استراسبورگ و دانشگاه ملی نفت و صنعت آذربایجان آغاز به کار کرد.

دانشگاه قفقاز

دانشگاه قفقاز یا دانشگاه مهندسی باکو در گروه دانشگاه های خصوصی آذربایجان قرار دارد. این دانشگاه در سال 1993 تاسیس شده

دانشگاه کاسپین غربی

دانشگاه کاسپین غربی یا Qərbi Kaspi Universiteti، از دانشگاه های خصوصی شناخته شده آذربایجان است. این دانشگاه در سال 1991 توسط حسین باقیروف تاسیس شد.

دانشگاه گردشگری و مدیریت آذربایجان

دانشگاه گردشگری و مدیریت آذربایجان که به اختصار ATMU نامیده می شود، اقدام به ارائه دوره های آموزشی در حوزه جهانگردی و گردشگری می کند.

دانشگاه معماری و سازه های ساختمانی جمهوری آذربایجان

دانشگاه معماری و سازه های ساختمانی جمهوری آذربایجان یا Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti از دیگر دانشگاه های دولتی در شهر باکو است.

مدرسه عالی نفت باکو

مدرسه عالی نفت باکو که با نام Baki Ali Neft Məktəbi شناخته می شود، یک موسسه آموزش عالی معتبر در حوزه نفت است.

موسسه الهیات آذربایجان

موسسه الهیات آذربایجان یا Azərbaycan İlahiyyat nstitutu، در لیست بعدی معرفی دانشگاه های آذربایجان قرار دارد.

موسسه معلمان آذربایجان

در تاریخ 13 ژوئیه 1929 این موسسه آموزش عالی برای آموزش عمومی مدرسان آینده راه اندازی شد.